Bezvadu sensoru tīklu izmantošana piedzīvojumu sacīkšu norises kontrolē

Mednis, A. Bezvadu sensoru tīklu izmantošana piedzīvojumu sacīkšu norises kontrolē. No: Daugavpils Universitātes 50. starptautiskās zinātniskās konferences materiāli / Proceedings of the 50th International Scientific Conference of Daugavpils University. Nature. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2009. ISBN 978-9984-14-422-2Lasīt vairāk

Applications of Riga Event Timer at Shanghai SLR Station

Yu.Artyukh (Institute of Electronics and Computer Science, Riga, Latvia ), Zhang Zhongping et al., (Shanghai Astronomical Observatory, CAS). “Applications of Riga Event Timer at Shanghai SLR Station”, Proceedings of the 16th International Workshop on Laser Ranging, Poznan, Poland, 2009, vol.2, pp. 447-453.Lasīt vairāk