Structural optimization of communication networks

A.Gobzemis. Structural optimization of communication networks. – Augstākā profesionālā izglītība teorijā un praksē: 4. Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences zinātniskie raksti. … Read more

Gamming of redundant codes

V.O.Vasyukevich. Gamming of redundant codes // Automatic Control and Computer Sciences. 2006. Nr.1. pp.1-8.Read more