J.Buls. Classification of Infinite Words. 6. Latvijas matemātikas biedrības konference. Tēzes, Liepāja, 7.-8.aprīlis 2006, 16.lapp.