Mazcenas boluss spurekļa parametru monitoringam un agrīnai subakūtas spurekļa acidozes (SARA) diagnostikai govīm

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansēts projekts Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam (LAP) 16.pasākuma “Sadarbība” 16.1. apakšpasākuma “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai” ietvaros.

 

Projekta numurs 18-00-A01612-000004
Projekta vadošais partneris: Rīgas Tehniskā universitāte
Projekta partneri: Elektronikas un datorzinātņu institūts (EDI), Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU), Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome (LOSP), SIA Ogres piens, z/s Zilūži.

Projekta mērķis – izstrādāt un ieviest praksē intraruminālu ilgas darbības sistēmu un metodi spurekļa parametru monitoringam, lai paildzinātu augstražīgo slaucamo govju mūžu, palielinātu izslaukumu, savlaicīgi konstatētu nevēlamās spurekļa parametru pārmaiņas un veiktu pasākumus subakūtai spurekļa acidozes (SARA) novēršanai.

Plānotās aktivitātes un rezultāts: eksperimentāla izstrāde – SARA diagnosticēšanas sistēmas prototipa izgatavošana, testēšana un validēšana vidē, kas atspoguļo reālus darbības apstākļus, un sistēma testēšana reālajā vidē. Izstrādātā sistēma palielinās lopkopības nozares ražīgumu, samazinās saimniecību mazproduktīva darba apjomu un uzlabos dzīvnieku uzturēšanas apstākļus.

Related Scientists

  Mg. sc. comp. Jānis Judvaitis

  Researcher

  +371 67558-182
  [protected]
  Mg. sc. comp. Uldis Grunde

  Researcher

  +371 67558130
  [protected]
  Mg. sc. comp. Rihards Balašs

  Researcher

  +371 67558154
  [protected]