Mazcenas boluss spurekļa parametru monitoringam un agrīnai subakūtas spurekļa acidozes (SARA) diagnostikai govīm

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansēts projekts Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam (LAP) 16.pasākuma “Sadarbība” 16.1. apakšpasākuma “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai” ietvaros.

 

Projekta numurs 18-00-A01612-000004
Projekta vadošais partneris: Rīgas Tehniskā universitāte
Projekta partneri: Elektronikas un datorzinātņu institūts (EDI), Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU), Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome (LOSP), SIA Ogres piens, z/s Zilūži.

Projekta mērķis – izstrādāt un ieviest praksē intraruminālu ilgas darbības sistēmu un metodi spurekļa parametru monitoringam, lai paildzinātu augstražīgo slaucamo govju mūžu, palielinātu izslaukumu, savlaicīgi konstatētu nevēlamās spurekļa parametru pārmaiņas un veiktu pasākumus subakūtai spurekļa acidozes (SARA) novēršanai.

Plānotās aktivitātes un rezultāts: eksperimentāla izstrāde – SARA diagnosticēšanas sistēmas prototipa izgatavošana, testēšana un validēšana vidē, kas atspoguļo reālus darbības apstākļus, un sistēma testēšana reālajā vidē. Izstrādātā sistēma palielinās lopkopības nozares ražīgumu, samazinās saimniecību mazproduktīva darba apjomu un uzlabos dzīvnieku uzturēšanas apstākļus.

Projekta norise

Lai varētu ievietot bolusu govs spureklī, tiek veikta labāko pasaules risinājumu analīze un veikti pētījumi laboratorijas apstākļos, kas dotu pārliecību, ka bolusa darbība nodrošinās gaidāmos rezultātus. Joprojām notiek pētījumi pie elektroapgādes sistēmas. Pētījumi notiek divos virzienos:

 • Elektroapgādes sistēma, kuru nodrošina baterija
 • Elektroapgādes sistēma, kuru nodrošina elektrostatiskais ģenerators

Tiek testētas un pārbaudītas dažādas baterijas, lai atrastu atbilstoša lieluma un ietilpības bateriju. Iegūstamais rezultāts – nodrošināt elektroapgādes sistēmas darbības ilgumu 360 dienas.
Ģeneratora darbības izpētei tika pasūtīts ģenerators. Pētījums vēl tiek veikts.
Turpinās pētījums pie pH un temperatūras sensoriem. Izpētes laikā tiek maksimāli pielāgota temperatūra, lai tā atbilstu govs ķermeņa temperatūrai.
Notiek pētījumi arī pie datu pārraides risinājuma izstrādes un testēšanas laboratorijas apstākļos. Testēšanai ir izveidots īpašs stends. Pagaidām vēl nav iegūti visi nepieciešamie parametri, tāpēc jāturpina pētījumi.
Analizējot rādītājus, tiek arvien uzlabota un pielāgota mikrokontrolieru plates shēma. Ņemot vērā iegūtos rādītājus pasūtītas nepieciešamās komponentes.
Tiklīdz būs iegūti visi nepieciešami parametri, boluss būs gatavs ievietošanai govs spureklī.
Paralēli parametru izpētes procesam notiek govs aprūpe un sagatavošana eksperimentam. Veiksmīga eksperimenta norisei tiek papildinātas zināšanas no literatūras avotiem. Notiek darbs pie eksperimenta atļaujas sagataves.

Neskatoties uz ārkārtas situāciju, projekta aktivitātes notiek. Esam ieguvuši jaunu pieredzi, piedaloties attālinātajās sanāksmēs.

Iesaistītie zinātnieki

  Mg. sc. comp. Jānis Judvaitis

  Pētnieks

  +371 67558-182
  [protected]
  Mg. sc. comp. Uldis Grunde

  Pētnieks

  +371 67558130
  [protected]
  Mg. sc. comp. Rihards Balašs

  Pētnieks

  +371 67558154
  [protected]