European Researchers Right 2020

Eiropas Zinātnieku nakts Latvijā 2020

Projekta līguma numurs: Nr. 1.1.1.5/20/A/002 Projekta partneri:   Rīgas Stradiņa Universitāte Latvijas Lauksaimniecības universitāte Daugavpils Universitāte Vidzemes augstskola Latvijas Organiskas sintēzes institūts … Read more

European Researchers Right 2020

European Researchers Night in Latvia 2020

Project contract number: Nr. 1.1.1.5/20/A/002 Project Partners:   Rīgas Stradiņa Universitāte Latvijas Lauksaimniecības universitāte Daugavpils Universitāte Vidzemes augstskola Latvijas Organiskas … Read more