Valsts pētījumu programma “Informācijas tehnoloģiju zinātniskā bāze”

Projekts  Nr.4 “Jaunu tehnoloģiju izpēte un pielietošana elektroniskās aparātbūves jomā”

Projekts plašā nozīmē paredz daudzveidīgu informācijas tehnoloģiju izpēti un izstrādi ar mērķi nodrošināt zinātniski-tehniskos priekšnoteikumus jaunas, pasaules tirgū konkurentspējigas elektroniskās aparatūras radīšanai. Konkrēti – projekts ir orientēts uz jaunu tehnoloģiju izpēti, kuras būtu pielietojamas Datu Vākšanas un Apstrādāšanas Sistēmu realizācijai.

ETAPI

1. etaps (2005.gada augusts – decembris)      1.etapa atskaite

2. etaps (2006.gada aprīlis – jūnijs)                 2.etapa atskaite

3. etaps (2006.gada jūlijs – decembris)           3.etapa atskaite

4. etaps (2007.gada janvāris – decembris)      4.etapa atskaite

5. etaps (2008.gada janvāris – decembris)      5.etapa atskaite

6. etaps (2009.gada janvāris – decembris)      6.etapa atskaite

Projekta Nr.4 “Jaunu tehnoloģiju izpēte un pielietošana elektroniskās aparātbūves jomā” prezentācija 1.12.2008.g. LU MII.

Projekta Nr.4 “Jaunu tehnoloģiju izpēte un pielietošana elektroniskās aparātbūves jomā” prezentācija 25.11.2009.g.  Latvijas Zinātņu Akadēmijā.