2.1.1.3.1. aktivitāte (IKSA-CENTRS)

2.1.1.3.1. aktivitāte  „Zinātnes infrastruktūras attīstība” Projekta nosaukums „Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (IKSA-CENTRS)” Nr.2DP/2.1.1.3.1./11.IPIA/VIAA/006)” Elektronikas … Read more

VPD1/ERAF/CFLA/04/NP/2.5.2./000016/017 “Modernās signālapstrādes pētījumu efektivitātes un zinātniski pētniecisko rezultātu komercializācijas potenciāla paaugstināšana”

Eiropas Reģionālās attīstības fonds Nr. VPD1/ERAF/CFLA/04/NP/2.5.2./000016/017 Projekta nosaukums: „Modernās signālapstrādes pētījumu efektivitātes un zinātniski pētniecisko rezultātu komercializācijas potenciāla paaugstināšana” 07.03.2006. … Read more