Multifunkcionāla inteliģenta transporta sistēmas punkta tehnoloģija

ELEKTRONIKAS UN DATORZINĀTŅU INSTITŪTS ar 2011. gada 1. janvāri uzsāk Eiropas Reģionālā attīstības fonda projeta “Multifunkcionāla inteliģenta transporta sistēmas punkta tehnoloģija (MITS)” īstenošanu. Projekta Nr. 2010/0250/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086.

Projekta vadītājs Dr.sc.comp. Leo Seļavo

Satiksmes intensitātei pieaugot nepieciešama jauna pieja satiksmes plūsmas organizēšanā un vadīšanā. Viens no risinājumiem ir palielināt joslu skaitu uz ceļiem. Lai arī šāds risinājums ir efektīvs sastrēgumu mazināšanas līdzeklis, tomēr tas prasa lielus finansiālus ieguldījumus. Arī esošās ceļa infrastruktūras paplašināšana ne vienmēr ir iespējama. Projekta mērķis ir izveidot un piedāvāt tehnoloģiju, ar kuru iespējams veikt adaptīvu satiksmes regulēšanu, veicot satiksems intensitātes analīzi atsevišķās brauktuvēs. Transporta līdzekļu detektēšana tiek vekta izmantojot gan video apstrādi, gan arī dažādu sensoru, kuri būtu maksimāli neinvazīvi pret ceļa segumu, datus. Multifunkcionāla inteliģenta transporta sistēmas punkta tehnoloģija piedāvā dažādas papildfunkcijas, kuras ir svarīgas drošas satiksmes nodrošināšanai – laika un ceļa apstākļu monitorings, telemātika, datu sūtīšana, satiksmes negadījuma konstatēšana.

Projekta īstenošana notiek sinerģijā ar ar ESF 1.1.1.2 aktivitātes projektu „Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētījumu un attīstības centrs”.

14.04.2011.g. iesniegti ERAF līdzfinansētā projekta „Multifunkcionāla inteliģenta transporta sistēmas punkta tehnoloģija” (MITS) vienošanās Nr. 2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086 progresa dokumenti par 1. pārskata periodu no 01.01.2011.g līdz 31.03.2011.g

Zinātniskās pētniecības atskaite par 1.pārskata periodu no 01.01.2011.g līdz 31.03.2011.g.

14.07.2011.g. iesniegti ERAF līdzfinansētā projekta „Multifunkcionāla inteliģenta transporta sistēmas punkta tehnoloģija” (MITS) vienošanās Nr. 2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086 progresa dokumenti par 1. pārskata periodu no 01.04.2011.g līdz 30.06.2011.g

Zinātniskās pētniecības atskaite par 2.pārskata periodu no 01.04.2011.g līdz 30.06.2011.g.

14.11.2011.g. iesniegti ERAF līdzfinansētā projekta „Multifunkcionāla inteliģenta transporta sistēmas punkta tehnoloģija” (MITS) vienošanās Nr. 2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086 progresa dokumenti par 1. pārskata periodu no 01.07.2011.g līdz 31.10.2011.g

Zinātniskās pētniecības atskaite par 3.pārskata periodu no 01.07.2011.g līdz 31.10.2011.g.

14.03.2012.g. iesniegti ERAF līdzfinansētā projekta „Multifunkcionāla inteliģenta transporta sistēmas punkta tehnoloģija” (MITS) vienošanās Nr. 2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086 progresa dokumenti par 4. pārskata periodu no 01.11.2011.g līdz 29.02.2011.g

Zinātniskās pētniecības atskaite par 4.pārskata periodu no 01.11.2011.g līdz 29.02.2011.g.

Skiču projekts “Multifunkcionāla inteliģenta transporta sistēmas punkta tehnoloģijas izstrāde”

Skoču projekts: Invazīvo un neinvazīvo sensoru pielietošanas un iestrādes ceļa segumā iespējas

Attēlu algoritmu izpēte Multifunkcionālai inteliģentai transporta sistēmas punkta tehnoloģijas izstrādei

14.06.2012.g. iesniegti ERAF līdzfinansētā projekta „Multifunkcionāla inteliģenta transporta sistēmas punkta tehnoloģija” (MITS) vienošanās Nr. 2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086 progresa dokumenti par 5. pārskata periodu no 01.03.2012.g līdz 31.05.2012.g

Zinātniskās pētniecības atskaite par 5.pārskata periodu no 01.03.2012.g līdz 31.05.2012.g

12.10.2012.g. iesniegti ERAF līdzfinansētā projekta „Multifunkcionāla inteliģenta transporta sistēmas punkta tehnoloģija” (MITS) vienošanās Nr. 2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086 progresa dokumenti par 6. pārskata periodu no 01.06.2012.g līdz 30.09.2012.g

Zinātniskās pētniecības atskaite par 6.pārskata periodu no 01.06.2012.g līdz 30.09.2012.g

14.02.2013.g. iesniegti ERAF līdzfinansētā projekta „Multifunkcionāla inteliģenta transporta sistēmas punkta tehnoloģija” (MITS) vienošanās Nr. 2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086 progresa dokumenti par 7. pārskata periodu no 01.10.2012.g līdz 31.01.2013.g

Zinātniskās pētniecības atskaite par 7.pārskata periodu no 01.10.2012.g līdz 31.01.2013.g

15.05.2013.g. iesniegti ERAF līdzfinansētā projekta „Multifunkcionāla inteliģenta transporta sistēmas punkta tehnoloģija” (MITS) vienošanās Nr. 2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086 progresa dokumenti par 8. pārskata periodu no 01.02.2013.g līdz 30.04.2013.g

Zinātniskās pētniecības atskaite par 8.pārskata periodu no 01.02.2013.g līdz 30.04.2013.g

03.06.2013.g. Viesnīcā Days Hotel Riga VEF (Brīvības ielā 199c) no 13:00 līdz 15:00 notika seminārs par projekta Multifunkcionālas inteliģentas transporta sistēmas punkta tehnoloģijas gaitu un rezultātiem. Seminārs notika ERAF līdzfinansētā projekta ”Multifunkcionāla inteliģenta transporta sistēmas punkta tehnoloģija” Nr.2010/0250/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086 (MITS) ietvaros. Projekta zinātniskais vadītājs Dr.sc.comp. Leo Seļāvo

Prezentācijas seminārā:

 • Satiksmes uzraudzības mezgla servisa vadības arhitektūra, K.Nesenbergs, L.Seļāvo
 • Sensoru izmantošana transporta līdzekļu detektēšanā un brauktuves stāvokļa noteikšanā, M.Liepiņš, A.Ševerdaks
 • Transporta līdzekļu reģistrācijas numuru detektēšana, M.Broitmans, N.Šilinskis, J.Klopovskis
 • Transporta līdzekļu noteikšana un parametru noskaidrošana izmantojot video apstrādei, K.Freivalds, R.Kadiķis

 

18.06.2013.g. projekta rezultāti un sasniegumi transporta līdzekļu detektēšanā izmantojot skaņas sensorus – mikrofonu matricas, tika prezentēti starptautiskā koferencē “Electronic 2013” Palangā, Lietuvā. Minētās konferences ietvaros tika prezentēta publikācija “Vehicle counting and motion direction detection using microphone array”


13.09.2013.g.
iesniegti ERAF līdzfinansētā projekta „Multifunkcionāla inteliģenta transporta sistēmas punkta tehnoloģija” (MITS) vienošanās Nr. 2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086 progresa dokumenti par 9. pārskata periodu no 01.05.2013.g līdz 31.08.2013.g

Zinātniskās pētniecības atskaite par 9.pārskata periodu no 01.05.2013.g līdz 31.08.2013.g

16.11.2013.g. 2013. gada 16. un 17. novembrī MITS projekta dalībnieks Roberts Kadiķis uzstājās ar prezentāciju (Londonā, UK) starptautiskā konferencē  “6th International Conference on Machine Vision” (ICMV 2013) preznetējot rakstu “Vehicle classification in video using virtual detection lines”

16.11.2013.g. 2013. gada 16. un 17. novembrī MITS projekta dalībnieks Jurijs Klopovskis uzstājās ar prezentāciju (Londonā, UK) starptautiskā konferencē  “6th International Conference on Machine Vision” (ICMV 2013) preznetējot rakstu “License plate detection algorithm”

26.11.2013.g. 2013. gada 26.novembrī MITS projekta darbinieks Roberts Kadiķis doktorantūras studentu seminārā “Advances in Information, Electronic and Electrical Engeneering” uzstājās ar referārtu “Vehicle detection and classification using virtual detection lines”, kur tika stāstīts par MITS projektā istenoto video apstrādes algoritmu inteliģentām transporta sistēmām.

25.11.2013.g. No 25. – 29. novembrim projekta dalībnieks Aivars Ševerdaks prezentēja starptautiskā konferencē “Telefor 2013” publikāciju “Vehicle detection using non-invasive magnetic wireless sensor network”

11.12.2013.g. Viesnīcā Days Hotel Riga (Brīvības ielā 199c) 11. decembrī no plkst. 13:00 – 17.00 notiks seminārs par Multifunkcionālas inteliģentas transporta sistēmas punkta tehnoloģijas izveides rezultātiem. Seminārs notiek ERAF līdzfinansēta projekta “Multifunkcionāla inteliģenta transporta sistēmas punkta tehnoloģija” Nr.2010/0250/2DP/2.1.1.1.010/APIA/VIAA/086 ietvaros. Projekta zinātniskais vadītājs Leo Seļāvo Gaidīsim visus interesentus. Semināra programma

Prezentācijas seminārā:

 

Par MITS projekta rezultātiem ir sagatavots sižets televīzijā, kura apraide notiek sekojošos laikos:
2013.gada 18.decembrī “LTV 7” plkst 22.15 raidījumā “Laiks Ģimenei” ar atkārtojumu 2013.gada 19.decembrī plkst 6.45 un 12.30. Sižets tiks raidīts arī Lattelekom vislatvijas apraidē kanālā “RE:TV” 2013.gada 21.decembrī plkst 9.30 ar atkārtojumu 24.decembrī plkst 17.00. Paralēli translācijai kanālā “RE:TV” tiek nodrošināta tiešraide online režīmā “www.retv.lv”

Skatīties sižetu youtube: http://www.youtube.com/watch?v=0_gTof6ag8Q


29.01.2014.g.
Iesniegti ERAF līdzfinansētā projekta „Multifunkcionāla inteliģenta transporta sistēmas punkta tehnoloģija” (MITS) vienošanās Nr. 2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086 progresa dokumenti par 10. (pēdējo) pārskata periodu no 01.09.2013.g līdz 31.12.2013.g

Zinātniski pētnieciskā atskaite par 10.pārskata periodu no 1.09.2013.-31.12.2013.

Transporta līdzekļu atpazīšana, reģistrēšana un inteliģentas satiksmes vadības loģika metodes apraksts

Prezentācijas:

 • 2012. gada 8. augustā projekta “Multfunkcionāla inteliģenta transporta sistēmas tehnoloģija” attēlu apstrādes grupas pārstāvis R. Kadiķis uzstājās ar referātu par projektā sasniegtajiem rezultātiem attēlu apstrādes jomā transporta līdzekļu atpazīšani “LU un LMT Datorzinātņu dienās”. Referātā tika izklāstīts izveidotais transporta līdzekļu atpazīšanas algoritms kā arī tika rādīta video demostrācija ar izveidoto algoritmu   Prezentācija pdf
 • No 12. līdz 16. decembrim projekta rezultāti un sasniegumi transporta līdzekļu atpazīšanā izmantojot datora redzi tika prezentēti starptautiskā konferencē International Conference on Signal and Image Processing (ICSIP 2012), kura notika Koimbatori pilsētā Indijā. Minētās konferences ietvaros tika prezentēta publikācija “ Efficient video processing method for traffic monitoring combining motion detection and background subtraction”.
 • 2013.gada 18.jūnija par MITS projekta rezultātiem sensoru izstrādes jomā A.Ševerdaks pasniedza prezentāciju 17. starptautiskajā konferencē “Electronics 2013” Palangā, Lietuvā. Prezentācijas nosaukums “Vehicle counting and motion direction detection using microphone array”
 • 2013.gada 6. augustā MITS projekta darbinieks R.Kadiķis pasniedza prezentāciju LU un LMT datorzinātņu dienu ietvaros organizētajā konferencē par projektā sasniegtajiem rezultātiem attēlu apstrādes jomā. Prezentācijas nosaukums “Video apstrādes algoritms automašīnu parametru iegūšanai un klasificēšanai”
 • No 23. līdz 25. septembrim 2013. gadā par MITS projekta sasniegtajiem rezultātiem sistēmas arhitektūras jomā K.Nesenbergs prezentēja rakstu “A distributed data proceing architecture for real time intelligent transport systems” starptautikā konferencē “International Conference on Informatic and Applications” Polijā, Lodzā.
 • No 23. līdz 25. septembrim 2013. gadā J.Klopovskis prezentēja projektā sasniegtos rezultātus starptautiskā konferencē “The 6th International Conference on Machine Vision”, Apvienotajā karalistē, Londonā. Konferencē tika prezentēta publikācija “Licence plate detection algorithm
 • No 23. līdz 25. septembrim 2013. gadā R.Kadiķis prezentēja projektā sasniegtos rezultātus starptautiskā konferencē “The 6th International Conference on Machine Vision”, Apvienotajā karalistē, Londonā. Konferencē tika prezentēta publikācija “Vehicle classification in video using virtual detection lines
 • No 26. līdz 28. novembrim 2013. gadā MITS projekta dalībnieks A.Ševerdaks uzstājās ar prezentāciju “Vehicle detection using non-invasive magnetic wireless sensor network” starptautiskā konferencē Serbijā, Belgradā.

Publikācijas:

 • A.Severdaks, M.Liepins. ”Vehicle counting and motion direction detection using microphone array”, 17th international conference Electronics 2013, Palanga, Lithuania, June 17-19,2013. Journal “Electronics and Electrical Engineering” (ISSN 1392-1215), vol.19 NO.8, 2013. http://www.eejournal.ktu.lt/index.php/elt/article/view/5400/2932
 • Krisjanis Nesenbergs, Leo Selavo “A distributed data processing architecture for real time intelligent transport systems”, Second International Conference on Informatics and Applications (ICIA2013), Lodz, Poland, 23-25 September, 2013. pp. 155-160
 • Martins Liepins, Aivars Severdaks. “Vehicle detection using non-invasive magnetic wireless sensor network”, 21st Telecommunication Forum TELFOR 2013, Belgrade, Serbia, November 26-28, 2013, pp. 601-605
 • Michael Broitman, Yuri Klopovsky, Normunds Silinskis “License plate detection algorithm”. The 6th International Conference on Machine Vision, (ICMV 2013), London, The United Kingdom, November 16-17, 2013
 • Kadikis Roberts, Freivalds Karlis “Vehicle classification in video using virtual detection lines”. The 6th International Conference on Machine Vision, (ICMV 2013), London, The United Kingdom, November 16-17, 2013

Patents:
Iesniegts starptautiskā patenta pieteikums Nr. PCT/LV2012/000009 “System and method for video-based vehicle detection” ar kuru tiek aizsargātas projekta pētījumu un rezutlātu intelektuālās īpašuma tiesības.

15.03.2013. saņemts iesniegtā patenta pieteikuma Nr. PCT/LV2012/000009 izvērtējums, kas ir pozitīvs un ļauj veikt tālākas darbības PCT patenta iegūšanai par MITS projektā veikto pētījumu rezultātiem.

2013.gada 19.decembrī MITS projekta iesniegtais patenta pieteikums ir publicēts ar Nr WO/2013/87748

Projekta izpildes termiņš: 2011.gada 1. janvāris – 2013. gada 31. decembris

Projekta kopējais finansējums: 267 570 Ls, tai skaitā ERAF finansējums 247 502, EDI finansējums 20 068 Ls

Participating scientists

  Dr. sc. comp. Artis Mednis
  Dr. sc. comp. Artis Mednis

  Researcher

  +371 67558135
  [protected]
  Mg. sc. comp Krišjānis Nesenbergs
  Mg. sc. comp Krišjānis Nesenbergs

  Researcher

  +371 67558268, Mob. +371 29512306
  Dr. sc. comp. Mihails Broitmans
  Dr. sc. comp. Michael Broitman

  Senior Researcher

  +371 29480378
  [protected]
  Dr. sc. ing. Roberts Kadiķis
  Dr. sc. ing. Roberts Kadiķis

  Senior Researcher

  +371 67558134
  [protected]