Elektronikas un datorzinātņu institūts izsludina rakstisku izsoli ar augšupejošu soli šāda intelektuālā īpašuma licencēšanai:
Projektā (KC-PI-2020/42) “Sensorā apģērba platforma kustību analīzei” (SCAPE-IF ) intelektuālā īpašuma – zinātība un ar to saistītas tiesības.

Pieteikumi jāiesniedz Elektronikas un datorzinātņu institūtā, Dzērbenes ielā 14, Rīgā, 2. stāvā direkcijā darba dienās laikā no plkst. 08.30 līdz 17.00, aizzīmogotā aploksnē ar norādi: “Pieteikums dalībai izsolē par intelektuāla īpašuma tehnoloģijas “Sensorā apģērba platforma kustību analīzei” līdz 2022. gada 5. jūlijam plkst. 13:00, vai arī pieteikums ir iesniedzams elektroniskā dokumenta formā, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu līdz 2022. gada 5. jūlija plkst. 13:00 un sūtot uz epasta adresi info@edi.lv no 2022. gada 5. jūlija plkst. 13:01 līdz tās pašas dienas plkst. 15:00.
Papildus informāciju par izsolāmo intelektuālo īpašumu iespējams iegūt rakstot uz info@edi.lv.

Izsoles nolikumu, kas ietver izsoles pieteikumu, intelektuālā īpašuma uzskaitījumu un atsavināšanas līguma projektu, kā arī tehnoloģijas īsu izklāstu skatīt šeit.

Intelektuālā īpašuma izsoles sākumcena 370 000,00 EUR, neskaitot pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiek ar augšupejošu soli. Par uzvarētāju tiks atzīts pretendents, kura piedāvātā cena būs visaugstākā. Pieteikumu atvēršanas laiks un vieta: Elektronikas un datorzinātņu institūtā, Dzērbenes ielā 14, A auditorijā, Rīgā, 2022. gada 5. jūlijā plkst. 15:01.

 


REZULTĀTI:
05.07.2022. izsole noslēgusies bez rezultātiem.