EDI  Latvijas sadarbībā ar Latvijas Digitālo akseleratoru aicina Latvijas uzņēmējus  uz apmācībām, kuras tiek apmaksātas no  Eiropas Savienības projekta “Latvijas Digitālais akselerators (Project 101083718 — DAoL)” līdzekļiem.  Projekta ietvaros tiek īstenotas bezmaksas apmācības un prasmju pilnveidošanas nodarbības EDI institūta telpās. Latvijas uzņēmēji varēs uzzināt par digitalizācijas iespējām, kiberdrošības tehnoloģijām, savu jaunu digitālu risinājumu izstrādāšanu,  ieviešanu , kā arī prototipēšanas problēmām un iespējām.   Lai piedalītos apmācībās un arī vienai daļai lekcijās,  ir nepieciešamas pamatzināšanas, bet daļai apmācību speciālas priekšzināšanas nav vajadzīgas.

Apmācību kursu nosaukums:

Pētniecības nozīme jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādē, tehnoloģiju komercializācija un intelektuālā īpašuma jautājumi, sadarbības iespējas

Uzzināsiet par jauno digitālo risinājumu izstrādāšanas finansēšanas jautājumiem,  par autortiesību aizsargāšanu un patentiem, komercializācijas plānošanu, atskaitīšanos,  līgumu noslēgšanu un citām darbībām, kur nepieciešamas ļoti specifiskas zināšanas.

Sensoru izmantošana lietu interneta projektos un sensoru datu pārraidīšāna

Dažādu sensoru izmantošana lietu interneta projektos. Viedo iekārtu un sensoru ģenerēto datu pārraidīšāna ( bezvadu/wireless)  un datu visualizācija uz Android iekārtām. Bezvadu komunikācija, Bluetooth, LoRa, Zigbee utt. Dažādu komunikācijas tīklu veidi, darbības  attālumi, datu pakešu ierobežojumi utt.

Robotika, datorredzes algoritmi, izmaksas, pieejamie rīki

Apmācības speciālistiem ar prikšzināšanām: datorredze savienojumā ar robotiku, tehnoloģiju iespējas, pielietojumi, izmaksas, pieejamie rīki, ietvari, kā tos pielietot jaunu digitālo produktu izstrādē utt.  Datu sagatavošana; sintētisko datu ģenerēšana uz dattorredzi balstītai industriālo robotu vadībai.

Nestandarta lietu interneta un bezvadu sensoru tīklu risinājumu projektēšana un analīze

Apmācības dažādu industriju kompāniju vadītājiem, tehniskajiem direktoriem, speciālistiem.  Konsultācijas lietu interneta risinājumu izveidē, fokusējoties uz efektīvu datu ieguvi, priekšapstrādi un pārraidīšanu. Digitalizācijas procesa un risinājuma izvēle izvērtējot populārākās pieejamās „IoT” tehnoloģijas. Tiks apskatītas  to priekšrocības, trūkumi un nepieciešamais budžets.

Mākslīgais intelekts, mašīnmācīšanās un datorredze

Apmācības domātas gan  dažādu industriju (ražošana, medicīna, lauksaimniecība u.c.) kompāniju vadītājiem un tehniskajiem direktoriem, gan tehniskajiem speciālistiem.  Mūsdienu mākslīgā intelekta (AI – Artificial Intelligence) sistēmu izstrādes pamati, lietojot augstas veiktspējas skaitļošanas (High Performance Computing – HPC) resursus. Vai lietot datorredzi manam uzdevumam? Kādas būs prasības mašīnmācīšanās apmācības datiem?

Satelītu un dronu iegūto datu apstrāde

Automatizēta zemes pārklājuma klasifikācija no satelītu un dronu datiem
Pētījumu veikšana, specializētas programmatūras izstrāde un konsultācijas tālizpētes datu izmantošanas jomā:

  • mākslīgā intelekta un mašīnmācīšanās risinājumi
  • specializētu tīmekļa lietojumprogrammu izstrāde

Valkājamu sensoru mezglu un elektronikas izstrāde

Valkājamu sensoru mezglu izstrāde un cilvēka-datora saskarņu izstrāde.                                                                                                                                                      
Dažādu objektu ģeometriskās formas un kustību noteikšana reāllaikā izmantojot sensoru mezglus. 
Cilvēka darbību atpazīšana un novērtēšana ar apģērbā vai aksesuāros iestrādātiem valkājamiem sensoriem. Medicīna, rehabilitācija, sports. 

Pieejamie rīki, programmatūra, aparatūra un speciālās iekārtas, infrastruktūra, testa-gultnes

Apmācības par prototipēšanas un testēšanas aprīkojumu, tā pielietošanu  jaunu digitālu produktu ātrai un efektīvai izstrādei. Tiks apskatīta  gan programmatūra, gan speciālās iekārtas, testa-gultnes. Nodemonstrēsim arī  EDI rīcībā esošais risinājumu (SW, HW) prototipēšanas un testēšanas aprīkojumu.  Uzņēmumu vadītāji varēs saprast kā labāk sadarboties ar EDI un ieekonomēt gan laiku, gan resursus, lai radītu savus digitālos produktus.

AI sistēmu izstrādes pamati, lietojot augstas veiktspējas skaitļošanas (HPC) resursus

Apmācības speciālistiem ar priekšzināšanām.  Apmācīsim, kā izmantot  HPC gan ražošanai, gan jaunu produktu izstrādāšanai  un testēšanai. Kursa ietvaros apskatīsim šādas tehnoloģijas priekš AI sistēmu izstrādes: SLURM, Python, Anaconda, Pytorch un Tensorflow. Pamatā tiks apskatīti RGB attēli, objektu detektēšana, objektu klasifikācijas un semantiskās segmentēšanas problēmas.

Iegultās sistēmas

Apmācības speciālistiem ar priekšzināšanām.  Galvenās tēmas ir: vienčipa sistēmas un heterogēnās vienčipa sistēmas, iepazīstināšana ar SoC industriju kopumā, kopsavilkums par HW, nonākot līdz FPGA tehnoloģijai, kopsavilkums par SW, nonākot līdz iegultajam Linux un tā nozīmi jauno inovatīvu produktu tapšanā.  Kā izveidot  hands-on sistēmas, kur SW un HW sadarbojas. Atsevišķs kurss par LabVIEW pielietojuma iespēām modelēšanai un ātrai programmatūras prototipēšanai.

Datu kopu izmantošana

Datu kopu izmantošana, lai veiktu prognozes un pašapmācīšanos, modeļu simulēšanu, optimizēšanu. Cēloņsakarību atklāšana un izmantošana.  Mākslīgā intelekta algoritmu izmantošana , lai no esošajām apmācības datu kopām automātiski veidotu jaunas kopas, kas jau ir uzlabotas.

Kiberdrošība un iegultās sistēmas, sensoru tīkli

Augsta līmeņa pārskats lēmumu pieņēmējiem par drošības un privātuma problemātiku inovatīvās tehnoloģijās šādās apakštēmās:

1) Mašīnmācīšanās un datu privātums

2) Iegultās un valkājamās sistēmas – drošības un privātuma izaicinājumi Uzzināsiet, kā identificēt un savlaicīgi atpazīt un novērst inovatīvu tehnoloģiju radītos kiberdrošības un privātuma apdraudējumus.

Papildus  informāciju un ziņas par apmācību grafiku var iegūt apmeklējot LDA mājas lapu: https://www.digitallatvia.lv/edic-latvija/apmacibas/