#eventtimer#timecounter#timetag#epoch#timetodigitalconverter#picoseconds#satellitelaserranging#timeofflight#altimeter#lidar#europeanspaceagency#

Augsta līmeņa pētnieku grupa, zinātnieka Jurija Artjuha vadībā, ir darbojusies ātru signālu apstrādes sistēmu izstrādē un ieviešanā jau no 1970. gada, risinot augstas precizitātes laika skaitīšanas problēmas. 1970. -1990. gadā grupai bija vadošas pozīcijas PSRS augstas precizitātes lidojuma laikamērījumu jomā. Lielākā daļa padomju satelītu lāzerlokācijas (SLR) staciju tika aprīkotas ar Rīgā izgatavotām hronometrāžas sistēmām. Iepriekšējās laika skaitītāja ierīces nevarēja nodrošināt pārklājošos laika intervālu mērījumus, līdz ar to 1990. gadā tika izstrādāts pirmais notikumu taimeris –ierīce, kas nodrošināja ienākošo notikumu epohu reģistrāciju. Šāds notikumu taimeris (ET) bija nepieciešams pirmajai Mēness attāluma mērīšanai ar lāzeri, jo gaismas lidojuma laiks līdz retroreflektoriem uz Mēness un atpakaļ ir robežās no 2,42 s līdz 2,71 s. Izmantojot laika skaitītājus, lāzera mērīšanas atkārtošanās periodam jābūt apmēram 3 s jeb ar apmēram 0,35 Hz frekvenci. Sistēma ET ļauj palielināt Mēness attāluma lāzermērīšanu līdz kHz un vairāk. EDI pētījumi digitālās signālu apstrādes (DSA) jomā 1990. – 2000. gados ir noveduši pie novatoriskas, uz DSA balstītas tehnoloģijas, augstas precizitātes notikumu laika noteikšanai. Uz DSA balstītā pieeja, kas izstrādāta Jurija Artjuha vadībā, nodrošina ne tikai izcilus ET veiktspējas parametrus, bet arī ļauj gandrīz pilnībā aizstāt ļoti specializētu shemotehnisko risinajumu ar DSA iespejam, samazinot aparatūras izmaksas. Pievilcīgā cenas un veiktspējas attiecība padarīja šos instrumentus konkurētspējīgus salīdzinājumā ar citiem instrumentiem, kas ir līdzīgi pēc funkcionalitātes un kvalitātes. Pēdējais un vismodernākais A033-ET modelis zemes lietojumiem nodrošina submilimetru precizitāti un mērījumu biežumu līdz pat 20 miljoniem notikumu sekundē. A033-ET visā pasaulē plaši izmanto KHz satelītu lāzerlokācijai, nodrošinot milimetru precizitāti. EDI ir izstrādājis šādu taimeri un rūpīgi pārbaudījis ar kosmosa vides simulāciju. Pārbaudes rezultātus EKA atzinīgi novērtējusi un ierosinājusi piedalīties vairākās kosmosa misijās, izmantojot izstrādāto notikumu taimeri LIDAR un tālmērīšanas sistēmām kosmosa kuģa aprīkojumā. Īstenojot pētniecības projektus un līgumus, kas saistīti ar augstas precizitātes un augstas veiktspējas ET attīstību dažādiem lietojumiem, EDI ir izstrādājis kompaktu ET saimi, no kuriem katrs ET ir rūpīgi pārbaudīts. EDI ir pieredze lietojumu-specifisku laika noteikšanas sistēmu izveidē un testēšanā ar subpikosekunžu precizitāti.

 

Kvalifikācijas modelis tika izstrādāts EDI projektā “On-board implementation of the multi-porpuse Event Timer” kontrakta No.4000115326/15/NL/Nde ietvaros ar Eiropas Kosmosa Aģentūru

 

Papildus pieredzei un pašizstrādātajai metodoloģijai subpikosekunžu ET testēšanā, EDI ir viss testēšanai nepieciešamais aprīkojums, ieskaitot pašu izstrādātus augstas stabilitātes testa ģeneratorus, dažādus patvaļīgu frekvenču ģeneratorus, augstas veiktspējas osciloskopus, plaša diapazona temperatūras un mitruma kameru un vibrācijas sistēmu, kā arī optisko galdu ar lāzera impulsu ģenerēšanai, sadalīšanai, atstarošanai un uztveršanai nepieciešamajām komponentēm.

 

Publikācijas