Mēs ticam, ka mūsu nākotnes pasaule būs vēl vairāk savienota (connected), digitāla un automatizēta kā jebkad agrāk, kā rezultātā būs daudz jaunu un ambiciozu zinātnisku izaicinājumu, piem. personalizēta, prognozējoša un profilaktiska veselības aprūpe (arī digitālais “es”); elastīgas, efektīvas, savienotas un autonomas (bez defektu) rūpnīcas; droša (bez nāves gadījumiem), pieejama, ilgtspējīga, savienota, sadarbojošās (cooperative), automatizēta un tīra (nulles izmešu) mobilitāte; droša un uzticama savienojamība un sistēmas savietojamība; un daudzi citi, būtiski ietekmējot cilvēku ikdienu, kā arī visas uzņēmējdarbības nozares.

Tā kā esam viena no visaugstāk novērtētajām zinātniskajām institūcijām Latvijā, kas specializējas viedo iegulto kooperatīvo sistēmu (SECS) pētniecībā un izstrādē, mums ir unikāla perspektīva, kompetence un iespējas dot ieguldījumu iepriekšminēto izaicinājumu risināšanā gan Latvijas, gan pasaules mērogā. Tāpēc mūsu misija ir: uztvert pasauli un plānot labāku nākotni, radot jaunas zināšanas, attīstot inovatīvas tehnoloģijas un parādot to praktisko nozīmi reālos dzīves pielietojumos.

Mūsu mērķis ir kļūt par starptautiski atpazītu un atzītu Pētniecības un Tehnoloģiju Organizāciju (Research and Technology Organization (RTO)) un izmantot mūsu SECS kompetences viedās mobilitātes, industrija 5.0, viedās veselības, digitālās dzīves un kosmosa jomās, strādājot šādos pētniecības virzienos:

– Īpaši precīza notikumu laika mērīšana
– Tālizpēte un kosmosa datu apstrāde
– Robotika un mašīnuztvere
– Signālu apstrāde un iegultā inteliģence
– Viedie sensori un lietu internets

Mūsu mērķi atbilst arī LR un ES attīstības politikas izaicinājumiem un mērķiem (piemēram, inovatīvu risinājumu radīšana nozares digitalizēšanai, lai palielinātu tās konkurētspēju; uz datiem balstītas digitālās dzīves uzlabošana, lai nodrošinātu sabiedrības labsajūtu; inovatīvu IKT tehnoloģiju izstrāde un tehnoloģiju pārnese, lai nodrošinātu uz zināšanām balstītas ekonomikas izaugsmi u.c.).

Mūsu vīzija: mēs ticam, ka nākotnes pasaule būs vēl vairāk kā līdz šīm savienota, digitalizēta un automatizēta, un tas radīs daudz jaunu un ambiciozu zinātnisku izaicinājumu: personalizēta, prognozējoša un profilaktiska veselības aprūpe (arī digitālais “es”); elastīgas, efektīvas, savienotas un autonomas
(bez defektu) rūpnīcas; droša (bez nāves gadījumiem), savienota, autonoma un tīra (nulles izmešu) mobilitāte; uzticama sistēmu savienojamība un savietojamība; un daudzi citi, kas ietekmēs visu cilvēku ikdienu, kā arī visas uzņēmējdarbības nozares.

Mēs kā savu misiju redzam objektīvu un izzinošu pasauli uztveri, lai veidotu labāku cilvēces nākotni, radot jaunas zināšanas, attīstot inovatīvas tehnoloģijas un parādot to praktisko nozīmi reālos dzīves pielietojumos.

Vairāk informācijas pieejams šeit: