EDI attīsta savu iekšējo kiberdrošības pētniecības komandu, kā daļu no Kiberfizikālo sistēmu laboratorijas. Šīs komandas galvenais uzdevums ir sniegt atbalstu pētniecības projektiem, kuros nepieciešamas arī kiberdrošības zināšanas. Tā specializējas iegultu/zema enerģijas patēriņa sistēmu un iekārtu drošībā, kā arī to uzticamībā un privātuma jautājumos, piemēram, reāla laika sistēmām, valkājamām sistēmām, kolaboratīvās braukšanas sistēmām un bezvadu sensoru tīklu sistēmām. Komandas specializācija balstīta lielajā EDI pieredzē iekārtu uzbūvē un signālapstrādē.Šo komandu vada KFS laboratorijas vadītājs Krišjānis Nesenbergs, kuram ir pieredze pētījumos, kas saistīti ar valkājamo elektroniku un IT drošību, un kurš ir ZS kiberdrošības vienības dalībnieks kopš 2015. gada. Komandas biedri ir veiksmīgi startējuši (nacionālās komandas sastāvā) tādās starptautiskās mācībās, kā NATO CCDCOE Kiberdrošības uzdevumā “Locked Shields”, kā arī sadarbojas ar Latvijas Informācijas Tehnoloģiju Drošības Incidentu Novēršanas Institūciju (CERT.LV), kas ir vadošā IT drošības iestāde Latvijā.EDI līdzdarbojas arī tādās starptautiskās organizācijās, kā ECSO un NECC (caur asociāciju LIKTA). 

Lai gan pamatā komandai ir atbalsta loma, tā attīstās un virzās arī uz pētniecības projektu ieviešanu, kas ir primāri orientēti uz drošību. Pirmais šāds projekts “Automātiska bezvadu drošības analīze valkājamām ierīcēm” jau ir ieguvis finansējumu un tiks uzsākts 2021. gada janvārī.