Elektronikas un datorzinātņu institūts saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz: Elektronikas un datorzinātņu institūts – https://www.edi.lv

Tīmekļvietnei veikts Vienkāršotais izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Elektronikas un datorzinātņu institūta tīmekļvietne daļēji atbilst MK noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

  • Nevar pārvietoties ar “Tab” taustiņu pa galveno augšējo izvēlni, kā arī pārvietojoties ar “Tab” taustiņu pa citām sadaļām tās netiek iezīmētas.
  • Ekrāna lasītājs nepareizi nolasa meklēšanas pogas ikonu

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 21.08.2023. Izvērtēšanu veica Haralds Ikaunieks.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments:

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: info@edi.lv

Zvaniet: +371 67554500

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi .

Sūdzību iesniegšana

Visas sūdzības var iesniegt rakstot uz info@edi.lv, vai zvanot uz +371 67554500

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 21.08.2023 un atkārtoti pārskatīts .

Šo paziņojumu apstiprināja Modris Greitāns Direktors, Vadošais pētnieks.