Integrēto shēmu un sistēmu laboratorija

#mikroshēmas #vienčipasistēmas #viediesensori #mašīnmācīšanās #neironutīkli #mākslīgaisintelekts #heterogēnassistēmas #datorredze #signālapstrāde #attēlapstrāde #pusvadītājelektronika #linux

Diskrētās signālu apstrādes laboratorija

#signāluapstrāde #diskretizācija #nevienmērīgadiskretizācija #analogsciparupārveidotāji #signālutransformācijas #spektrs #filtri #adaptīviefiltri #sensori #sensorisportam #sensoriveselībai #viediesensori #sensorutīkli #valkājamāsiekārtas #inerciālosensorudatuapstrāde #būvkonkstrukcijustāvokļamonitorings #biometrija #bioelektriskosignāluapstrāde #mākslīgaisintelekts #mašīnmācīšanās #klasifikācija #neironutīkli #bezvadukomunikācija #radari #ultraplatjoslasradari

Kosmosa tehnoloģiju laboratorija

#taimeri #notikumutaimeri #laikamērīšana #signāluapstrāde #algoritmi #pikosekundes #satelītulāzerlokācija #eventech #gravimētrija #ToF #spektrometrija #EiropasKosmosaAģentūra #kosmoss #attēluapstrāde #tālizpēte #klasifikācija #satelītadatuapstrāde #datusapludināšana #zemesmonitorings #multispektrāliattēli #programmatūra #sentinel

Robotikas un mašīnuztveres laboratorija

#lietuinternets #bezvadusensorutīkli #viediesensori #signāluunattēluapstrāde #mākslīgaisintelekts #datorredze #mašīnmācīšanās #dziļieneironutīkli #iegultāinteliģence #edgeunfogskaitļošana #FPGA #SoC #automatizācija #robotuvadība

Kiberfizikālo sistēmu laboratorija

#CPS #kiberfizikālāssistēmas #cilvēkafaktors #privātums #dzīvesuzlabošana #valkājamāsiekārtas #ITS #pašbraucošieauto #BST #IoT #reālasvidestesti #biomehānika #ADAS #mašīnmācīšanās #cilvēkadatoramijiedarbība #iegultāskaitļošana #domēnspecifiskaprogrammēšana #atgriezeniskāssaitessistēmas #bezvadusensorutīkli #5G #attēluapstrāde #HumanCPS #iegultāinteliģence #mainītārealitāte #maņuuzlabošana #maņuaizvietošana #drošība