Radīt pilnībā pašbraucošu automobili (5. SAE līmenis) vienam zinātniskajam institūtam būtu pārāk ambiciozs uzdevums. Jau šobrīd vairāki simti tūkstoši inženieru un pētnieku visā pasaulē gan publiskajā, gan privātajā sektorā strādā pie šādu automobiļu izveides, bet vēl joprojām neviens nav sasniedzis minēto 5. SAE līmeni. Uzdevums ir ļoti sarežģīts, un tas nebūtu pa spēkam vienai komandai vai pat departamentam, tāpēc EDI fokusējas uz specifisku komponenšu/moduļu/sistēmu izstrādi, kas nākotnē būs nepieciešamas, lai šādi pilnībā pašbraucoši un elektriski automobiļi, kas spētu nodrošināt nulle emisijas un avārijas, kļūtu par realitāti.

Starp mūsu izstrādēm ir tādas tehnoloģijas kā:

  • griezes momenta vektorizēšanas algoritmi;
  • DbW (Drive-by-Wire) sistēma, kas ļauj vadīt auto no datora;
  • droša mašīnuztveres sistēma, kas ietver sensoru datu sapludināšanu (kameras, radari, lidars) un iegulto inteliģenci, kur uztveres modeļi (piem., objekta noteikšanas dziļais neironu tīkls) tiek implementēts FPGA balstītā System on Chip (SoC);
  • V2X komunikāciju iekārta, kas ļauj automobiļiem sazināties savā starpā un arī ar infrastruktūru (piem., luksoforu), izmantojot bezvadu komunikāciju kā arī citas tehnoloģijas.

Esam piedalījušies prestižajās The Grand Cooperative Driving Challenge sacensībās Nīderlandē 2011. un 2016. gadā, kurās piedalās vadošās Eiropas organizācijas, kas strādā pie kooperatīvās braukšanas, izmantojot bezvadu komunikācijas tehnoloģijas. Sacensību laikā tiek īstenoti tādi scenāriji kā automātiska rāvējslēdzēja principa ievērošana, ja viena no divu joslu ceļa joslām ir bloķēta; efektīva krustojuma izbraukšana, mašīnām komunicējot un izlīdzinot ātrumu; vai automātiska ceļa došana ātrās palīdzības automašīnai.

Mūsu pētījumi ir rezultējušies ar pirmā pašbraucošā automobiļa prezentāciju Latvijā, par kuru arī saņēmām Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta atzinības rakstu par vienu no ievērojamākajiem zinātnes sasniegumiem 2017. gadā. Bez visa iepriekš minētā, veicam arī pētījumu par dažādām satiksmes optimizācijas un monitorēšanas tehnoloģijām, kas ietver dažādu sensoru izstrādi, piemēram, magnētiskās cilpas, induktīvie, termālie un lāzera sensori, mikrofonu matricas, laika apstākļu detektēšanas sensori u.c.

Veicam arī video apstrādi satiksmes monitoringam (automobiļu skaitīšana, trajektoriju noteikšana, automobiļa izmēra noteikšana, ātruma noteikšana utt.) un optimizācijai. EDI teritorijā ir izvietota arī pašbraucošo automobiļu testēšanas testagultne, kurā var tikt simulēti un īstenoti dažādi braukšanas scenāriji.

Viedās mobilitātes jomā esam arī veikuši pētījumus un izstrādājuši tehnoloģiju vilciena integritātes kontrolei, kas balstīta uz bezvadu sensoru tīklu, kas mēra lokomotīves un vagonu paātrinājumu, GPS pozīciju un uztvertā radio signāla stiprumu no vilciena sastāva sensoru mezgliem, tādā veidā ļaujot saprast, vai vilciens sava brauciena laikā ir pilnā sastāvā.