Mūsu darbs rada nozīmīgas izaugsmes iniciatīvas un jaunas tirgus iespējas. Šie ietekmes stāsti sniedz ieskatu ekonomikas un sabiedrības transformācijā un izaugsmē un ilustrē mūsu ieguldījumu tajā.

Pamatoti lepojamies par katru mūsu veikumu, un kopā ar klientiem stāstām par to arī citiem.

Atsauksmes no mūsu partneriem:  TECNALIA    Lightspace    GEFRAN    SiouxCCM    CEA    DATI_Group  WeAreDots  Intellify

Radio frekvenču skeneris

Piemērotāko radio frekvenču skenera uztvērēja daļu tehnoloģisko risinājumu izpēte sadarbībā ar  SIA „Dati Group”  un saskaņā ar Latvijas investīciju un …

3D formu jūtīgs audums

Projekta nosaukums: Eiropas Reģionālās attīstības fonda 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākums “Atbalsts tehnoloģiju pārneses …

Volumetrisku trīs dimensiju attēlu veidošanas tehnoloģiju pētījumi (sadarbības partneris SIA EUROLCDS)

Projekta nosaukums: „Pētījums Nr.1.10. „Volumetrisku trīs dimensiju attēlu veidošanas tehnoloģiju pētījumi” – 3DAtA Sadarbības partneris: SIA „EUROLCDS” un SIA „Hanzas …

Sistēma ar zemu enerģijas patēriņu inhalatora izmantošanas biežuma reģistrēšanai astmas pacientiem

Līgums Nr1.1.1-6/2-16 ar SIA “PULMOGPS Latvia” Pasūtītājs: SIA “PULMOGPS Latvia” SIA “PULMOGPS Latvia” astmas pacientiem ir izstrādājuši mobilo aplikāciju “Uzelpo”, …

Daudzjoslu augstas precizitātes ciparu FIR filtru optimizācija (sadarbības partneris SIA “Square Audio”)

Projekta nosaukums: Pētniecības projekts Nr. 1.18. “Pētījums par jaunu elektroniskās skaņas apstrādes ierīces uzbūvi profesionālai aktīvai akustiskai sistēmai ar ruporu …

Silīcija kristālu audzēšanas tehnoloģiskā procesa automatizācija (sadarbības partneris SIA KEPP EU)

Projekta nosaukums: „Pētniecības Projekts Nr.1.25. (Pētījums par silīcija kristālu audzēšanas tehnoloģiskā procesa matemātiskā modeļa izveidi izmantojot attēlu apstrādes metodes)” – …

Koksnes krājas noteikšana no satelītu attēliem

Koksnes krājas noteikšana no satelītu attēliem Projekta nosaukums: “Satelītdatos balstīta jauna mežaudzes krājas novērtēšanas tehnoloģija (WoodStock)” Sadarbības partneris: SIA “Baltic …

Numurzīmju atpazīšana

Dziļo neironu tīklu metode auto transporta numura zīmju lokalizācijas un klasifikācijas precizitātes uzlabošanai sadarbībā ar SIA “SQUALIO CLOUD CONSULTING”