Sadarbība ar citām zinātniskajām institūcijām

 Latvijas zinātniskie institūti un augstskolas

  • Līgums ar Latvijas Universitāti par savstarpēju sadarbību izglītības, zinātnes, pētniecību un inovāciju, kā arī starptautiskās sadarbības jomās (kopš 2008). Kā veiksmīgākie piemēri ir minama sadarbība ar LU Astronomijas un LU Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūtiem, kā arī LU Botānisko dārzu, par ko liecina saņemtie rakstiskie apliecinājumi;
  • Līgums ar Rīgas Tehnisko universitāti par savstarpēju sadarbību izglītības, zinātnes, pētniecību un inovāciju, kā arī starptautiskās sadarbības jomās (kopš 2007);
  • Līgums ar Ventspils Augstskolu par savstarpēju sadarbību izglītības, zinātnes, pētniecību un inovāciju, kā arī starptautiskās sadarbības jomās (kopš 2008).
  • Sadarbības līgums informācijas tehnoloģiju izmantošanas jomā kopš 2007. gada  ar:

–  Latvijas Organiskās sintēzes institūtu,

–  Fizikālās enerģētikas institūtu,

–  Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūtu,

–  Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūtu,

–  Latvijas tehnoloģisko centru;

Sadarbība ar ārvalstu zinātniskajiem institūtiem un augstskolām