Elektronikas un datorzinātņu institūts izsludina rakstisku izsoli ar lejupejošu soli šāda intelektuālā īpašuma licencēšanai:
Projektā (KC-PI-2017/95) “Dinamiska zemes lietošanas pārraudzība (NevKlas)” radītās tehnoloģijas “Dynland” un ar to saistītā intelektuālā īpašuma licencēšanas līguma slēgšanas tiesības.

Pieteikumi intelektuālā īpašuma licencēšanai jāiesniedz Elektronikas un datorzinātņu institūtā, Dzērbenes ielā 14, Rīgā, 2. stāvā direkcijā darba dienās laikā no plkst. 08.30 līdz 17.00, aizzīmogotā aploksnē ar norādi: “Pieteikums rakstiskai izsolei par intelektuāla īpašuma tehnoloģijas “Dynland” licencēšanu” līdz 2021. gada 2. augustam plkst. 13:00, vai arī pieteikums ir iesniedzams elektroniskā dokumenta formā, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu līdz 2021. gada 2. augustam plkst. 13:00 un sūtot uz e-pasta adresi info@edi.lv no 2021. gada 2. augusta plkst. 13:01 līdz tās pašas dienas plkst. 15:00.
Papildus informāciju par izsolāmo intelektuālo īpašumu iespējams iegūt rakstot uz info@edi.lv. Izvērsts tehnoloģijas apraksts ir pieejams noslēdzot ar EDI informācijas neizpaušanas līgumu.

Izsoles nolikumu, kas ietver izsoles pieteikumu, intelektuālā īpašuma uzskaitījumu un solo licences līguma projektu, kā arī tehnoloģijas īsu izklāstu skatīt šeit.
Intelektuālā īpašuma izsoles sākumcena 370 000,00 EUR, neskaitot pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiek ar lejupejošu soli. Par uzvarētāju tiks atzīts pretendents, kura piedāvātā cena būs visaugstākā, bet ne zemāka par izsoles komisijas noteikto izsoles objekta slepeno cenu. Pieteikumu atvēršanas laiks un vieta: Elektronikas un datorzinātņu institūtā, Dzērbenes ielā 14, A auditorijā, Rīgā, 2021. gada 2. augustā plkst. 15:01.

 


REZULTĀTI:
02.08.2021. izsole noslēgusies bez rezultātiem.