Izsludinātās rakstiskās izsoles tehnoloģijas neekskluzīvai vienkāršai licencei ar augšupejošu soli šāda intelektuālā īpašuma licencēšanai: projektā “UPIRS” (KC-PI-2017/26) radītās tehnoloģijas “Ultra platjoslas impulsu radara sensora izstrādes komplekts” zinātība un ar to saistītās tiesības REZULTĀTI:

Neekskluzīvas vienkāršas licences izsolē uz “UPIRS” (nr. KC-PI-2017/26) projektā radītā intelektuālā īpašuma – “Ultra platjoslas impulsu radara sensora izstrādes komplekts” …

Lasīt vairāk

EDI izsludina rakstisku izsoli intelektuālā īpašuma atsavināšanai: Projektā (KC-PI-2017/95) “Dinamiska zemes lietošanas pārraudzība (NevKlas)” radītās tehnoloģijas “Dynland” un ar to saistītā intelektuālā īpašuma licencēšanas līguma slēgšanas tiesības.

Elektronikas un datorzinātņu institūts izsludina rakstisku izsoli ar augšupejošu soli šāda intelektuālā īpašuma licencēšanai: Projektā (KC-PI-2017/95) “Dinamiska zemes lietošanas pārraudzība …

Lasīt vairāk

Akadēmisko darbu tēmas

Akadēmisko darbu tēmas Elektronikas un datorzinātņu institūts aicina RTU, LU un citu augstskolu studentus izstrādāt savus maģistra un bakalaura darbus …

Lasīt vairāk