Elektronikas un datorzinātņu institūts izsludina rakstisku izsoli tehnoloģijas neekskluzīvai vienkāršai licencei ar augšupejošu soli šāda intelektuālā īpašuma licencēšanai:

Projektā “SCAPE-IF” (KC-PI-2020/42) radītās tehnoloģijas “Sensorā apģērba platforma kustību analīzei” zinātība un ar to saistītās tiesības.

Pieteikumi intelektuālā īpašuma neekskluzīvas vienkāršas licences līgumam jāiesniedz Elektronikas un datorzinātņu institūtā, Dzērbenes ielā 14, Rīgā, 2. stāvā direkcijā darba dienās laikā no plkst. 08.30 līdz 17.00, aizzīmogotā aploksnē ar norādi: “Pieteikums rakstiskai izsolei par intelektuāla īpašuma tehnoloģijas “SCAPE-IF” licencēšanu” līdz 2022. gada 10. oktobrim plkst. 13.00, vai arī pieteikums ir iesniedzams elektroniskā dokumenta formā, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu līdz 2022. gada 10. oktobrim plkst. 13.00 un sūtot uz e-pasta adresi info@edi.lv no 2022. gada 10. oktobra plkst. 13.01 līdz tās pašas dienas plkst. 15.00.

Papildus informāciju par izsolāmo intelektuālo īpašumu iespējams iegūt, rakstot uz info@edi.lv.

Izsoles nolikumu, kas ietver izsoles pieteikumu, intelektuālā īpašuma uzskaitījumu un neekskluzīvas vienkāršas licences līguma projektu, kā arī tehnoloģijas īsu izklāstu skatīt šeit.

Intelektuālā īpašuma izsoles sākumcena ir 35000,00 euro gadā  (trīsdesmit pieci tūkstoši euro, 00 centi), neskaitot pievienotās vērtības nodokli ar nosacījumu, ka ne-ekskluzīvas licences līgums tiek slēgts vismaz uz 5 gadiem un pirmais maksājums tiek veikts par pirmajiem diviem gadiem.

Par uzvarētāju tiks atzīts pretendents, kura piedāvātā cena būs visaugstākā. Pieteikumu atvēršanas laiks un vieta: Elektronikas un datorzinātņu institūtā, Dzērbenes ielā 14, A auditorijā, Rīgā, 2022. gada 10. oktobrī plkst. 15:01.

 

REZULTĀTI:
10.10.2022. izsole noslēgusies bez rezultātiem.