Modulis atļauj veikt precīzo navigāciju autonomām sistēmā

IMU Specefikācija: