Testa frontes ģenerators osciloskopu testēšanai, augstas rezolūcijas laika domēna reflektometrijas mērījumiem

Kalibrēšanas iekārta 4005 ģenerē ļoti ātrus impulsus ar 11 ps krituma laiku.

http://www.woojoohitech.com/pages/pdf/4005%20SPEC-4040110.pdf