Inovācija = izgudrojums x komercializācija

EDI zinātnieki katru gadu izstrādā plašu jaunu zināšanu, tehnoloģiju un intelektuālā īpašuma tiesību apjomu. Viena daļa šo tehnoloģiju jau patlaban tiek aktīvi komercializēta par publiskajiem vai privātajiem līdzekļiem. Vairāk par to lasiet sadaļā “Komercializācija”.

Tāpat ir vairākas aizsargātas tehnoloģijas, kas pašlaik ir pieejamas licencēšanai vai pārdošanai.

EDI intelektuālā īpašuma tiesības tiek tirgotas pēc tirgus cenas, piemērojot nosacījumus, kas attiecināmi uz valsts pētniecības un tehnoloģiju organizācijām. Atkarībā no katra gadījuma ir pieejami dažādi līgumu veidi, sākot ar intelektuālā īpašuma tiesību licencēm līdz pat pārdošanai. Vairāk par to lasiet sadaļā “Intelektuālais īpašums”.