Inovācija = izgudrojums x komercializācija

EDI zinātnieki katru gadu izstrādā plašu jaunu zināšanu, tehnoloģiju un intelektuālā īpašuma tiesību apjomu. Viena daļa no šīm tehnoloģijām jau patlaban tiek aktīvi komercializēta par publiskajiem vai privātajiem līdzekļiem. Vairāk sadaļā “Komercializācija”.

Tāpat, ir vairākas aizsargātas tehnoloģijas, kas pašlaik ir pieejamas licencēšanai vai pārdošanai.

EDI intelektuālā īpašuma tiesības tiek tirgotas pēc tirgus cenas, piemērojot nosacījumus, kas attiecināmi uz valsts pētniecības un tehnoloģiju organizācijām. Atkarībā no katra gadījuma ir pieejami dažādi līgumu veidi, sākot no intelektuālā īpašuma tiesību licencēm līdz pat pārdošanai. Vairāk sadaļā “Intelektuālais īpašums”.