Individuālo integrālo shēmu (IS) projektēšanas vide integrālo shēmu, vienkristālshēmu (SoC), iespiedplašu (PCB) projektēšanai ar elektronisko shēmu simulatoru.