Neekskluzīvas vienkāršas licences izsolē uz “UPIRS” (nr. KC-PI-2017/26) projektā radītā intelektuālā īpašuma – “Ultra platjoslas impulsu radara sensora izstrādes komplekts” tehnoloģijas lietošanas tiesībām
Elektronikas un datorzinātņu institūta izsoles komisija par uzvarētāju ir atzinusi SIA Maksikoms.