Viens no mūsu kosmosa tehnoloģiju attīstības virzieniem ir izveidot specializētus programmatūras rīkus dinamiskai zemes izmantošanas uzraudzībai, izmantojot satelītu datus, kurus var integrēt ĢIS programmatūras vidē. Potenciālo pielietojumu lokā ir gan publiskie dienesti un aģentūras, kas atbild par zemes resursu izlietošanu, pārvaldību un kontroli, gan privātie spēlētāji. Satelītu skaits Zemes orbītā strauji pieaug, tāpēc kā galvenie mērķi ir izvirzīti:

  • Izstrādāt specializētas metodes satelītu datu apstrādei (multispektrālu attēlu un sintētisko apertūras radaru (SAR) datu apvienošana), lai iegūtu zemes izmantošanas kartes lauku apvidos un noteiktu izmaiņas starp pašreizējo un agrāko statusu;
  • Ieviest programmatūras rīku prototipus, lai ražotu atjauninātās zemes izmantošanas kartes, kuras var integrēt pārstrādes vidē, ko izmanto organizācijās, kas saistītas ar zemes izmantošanas uzraudzību;
  • Pierādīt, ka izstrādātā programmatūra var darboties, pamatojoties uz kombinētiem multispektrāliem un SAR datiem no dažādām satelītu misijām (piemēram, Sentinel-1, Sentinel-2, TerraSAR-X, WorldView-2);
  • Pārbaudīt ražoto programmatūru, pamatojoties uz pieejamiem lauka datiem no Latvijas Nacionālā meža inventarizācijas un informācijas slāņiem, kas būtu jāatjaunina (piemēram, kadastra zemesgabalu karte un lauka bloki no Latvijas Lauku atbalsta dienesta ĢIS sistēmas).

Otrs kosmosa tehnoloģiju attīstības virziens ir Eventech taimeris – unikāla notikumu laika tehnoloģija ārkārtīgi precīziem mērījumiem (2-3 picosekundes).

  • Tehnoloģijas izstrādātāju galvenie mērķi ir:
  • Apkalpot satelītu lāzera diapazona tirgu (> 50% SLR staciju ar Eventech aprīkojumu).
  • Izstrādāt jaunus lietojumus un rast piekļuvi jauniem tirgiem taimeru tehnoloģijām un produktiem.
  • Piedalīties projektā, lai veidotu laika marķēšanas (Time Tagging) aprīkojumu MDA UK Lidar sistēmai priekš „Luna-27” mēness misijas.

Mūsu zināšanu portfelis ietver: #attēlapstrāde #datu_apstrāde_reālā_laikā #sistēmu_drošība
#neironu_tīklu_apmācība #prototipēšana #tālizpēte #hiperspektrālā_attēlu_apstrāde #HPC #FPGA #notikumu_taimeris #paternu_atpazīšana

Mēs īstenojam projektus atbilstoši klientu vajadzībām. Sazinaties, lai noskaidrotu vairāk!