Viedās mobilitātes mērķis ir padarīt transporta sistēmas saprātīgākas, elastīgākas un praktiskākas, izmantojot IKT risinājumus. Sākot ar sarežģītu transporta sistēmu pārvaldību, izmantojot sistēmu savstarpēju saziņu un kooperāciju, līdz pat efektīvākiem, ilgtspējīgākiem un videi draudzīgākiem ar pārvietošanos saistīto resursu un struktūru lietošanas veidiem.

Galvenās tehnoloģiju un inovāciju jomas, kas ietver viedo mobilitāti un transportu un pie kā dažādās kapacitātēs darbojas EDI, ir šādas:

  • sensoru datu sapludināšana: sensoru datu apstrāde un situācijas izpratne (Viedie sensori),
  • Fail safe V2X saziņa,
  • automatizētas braukšanas funkcijas: algoritmi, programmatūra un vadības komandas (Drive-by-wire risinājums),
  • mašīninteliģence: trajektorijas plānošana, šķēršļu novēršana utt.,
  • vadītāja uzraudzība: vadītāja noslodzes un lēmumpieņemšanas uzraudzība kamerā,
  • ITS datu pārvaldība: satiksmes datu pārvaldība un kooperatīvais transports.

Mēs izstrādājam automatizētas braukšanas tehnoloģijas automotīvai industrijai, risinājumus balstot uz mūsu pieredzi, strādājot ar EDI autonomo autoparku (2 autonomās mašīnas). Taču vēl būtiskāks ieguvums slēpjas mūsu pašmāju un starptautisko partneru lokā, ar kuriem esam izveidojuši ciešas profesionālās attiecības, pēdējo gadu laikā strādājot kopīgos projektos. Tas mums ļauj piedāvāt krietni paplašinātāku ekspertīzi viedās mobilitātes jomā – lielisks ieguvums mūsu klientiem.

Mūsu zināšanu portfelis ietver: #HW_sistēmu_dizainēšana #programmatūras_izstrāde #attēlapstrāde #datu_apstrāde_reālā_laikā #neironu_tīklu_iestrāde_čipā #stereoredze #sensori #sistēmu_drošība #neironu_tīklu_apmācība #ierobežotu_resursu_risinājumi #prototipēšana #mikrokontrolieru_programmēšana #FPGA #kooperatīvas_sistēmas #bezvadu_testgultne #UWB_radaru_tehnoloģijas #iekštelpu_pozicionēšana

Mēs īstenojam projektus atbilstoši klientu vajadzībām. Sazinieties, lai noskaidrotu vairāk!