LR patents Nr.13662 “Ierīce īsu vienreizēju impulsu amplitūdas mērīšanai”. Izgudrotāji: V.Bespaļko. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts. Publicēts 20.02.2008.