LR patents Nr. 14005 “Interpolācijas metode “laiks-kods” pārveidošanai”. Izgudrotāji: J.Artjuhs, V.Bespaļko, J.Buls, V.Vedins. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts. Publicēts 20.11.2009.

1.Interpolācijas metode, lai pārveidotu laiku par kodu, kas ietver sekojošas operācijas: sākuma sprieguma fiksāciju uz uzkrājošā kondensatora; laika palīgintervāla veidošanu, sākot no ieejas signāla pienākšanas brīža; palīgsignāla veidošanu, uzlādējot uzkrājošo kondensatoru palīgintervāla laikā un tam sekojošo kondensatora izlādēšanu līdz sākuma sprieguma sasniegšanai; palīgsignāla uz uzkrājošā kondensatora apstrādi, atšķirīga ar to, ka palīgsignāla uz uzkrājošā kondensatora apstrāde notiek, veicot šī signāla analogciparu pārveidošanu (ACP) laika momentos, kad pienāk taktsimpulsi, un atbilstoši ACP rezultātiem tiek fiksēts palīgsignāla veidošanas fakts, pirmais un trešais ACP rezultāts tiek saglabāts atmiņā, betinterpolācijas rezultāts ir saglabāto ACP rezultātu starpība.

2.Pirmajā punktā aprakstītā metode, kas atšķirīga ar to, ka laika palīgintervāla ilgums tiek fiksēts vienāds ar pusotru takts periodu, pie tam, veidojot palīgsignālu uzkrājošā kondensatora uzlādēšanas laikā, spriegums uz kondensatora taktsimpulsu perioda laikā tiek mainīts no ACP rezultāta darba diapazona sākumā līdz ACP rezultātam darba diapazona beigās, un uzkrājošā kondensatora izlādes laikā izlādes strāva tiek nodrošināta vienāda pēc absolūtās vērtības ar uzlādes strāvu, bet ar pretējo zīmi

http://www.lrpv.gov.lv/sites/default/files/media/vestnesis/20091120.pdf