LR patents Nr. 14358 “Interpolācijas pārveidotāja “laiks-kods” kalibrēšanas metode”. Izgudrotāji: J.Artjuhs, V.Bespaļko, J.Buls, A.Mezeriņš. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts. Publicēts 20.05.2011.

Izgudrojums attiecas uz elektronikas nozari, kas apskata notikuma laika pārveidošanu kodā interpolācijas ceļā, nolasīšanas metodi apvienojot ar interpolācijas metodi, kas precizē nolasīšanas metodes rezultātu takts T0 robežās. Problēma, ko risina izgudrojums, ir interpolatoru raksturlīkņu nestabilitāte, kuras ietekmi uz pārveidošanas precizitāti var samazināt, iepriekš interpolatorus kalibrējot. Lai veiktu kalibrēšanu, ieejas signālu pakļauj pārveidošanai, veicot speciālas kalibrēšanas operācijas noteiktā secībā. Interpolators izdala nesinhroniskuma intervālus, resp., intervālus no ieejas signāla pienākšanas brīža līdz tuvākajam takts impulsam, kurus pārveido interpolācijas kodos. Visu interpolācijas kodu realizācijas frekvences tiek saskaitītas, lai konstruētu interpolatora pārvades raksturlīkni interpolācijas kodu tabulas un tiem atbilstošu interpolācijas korekciju veidā. Kalibrēšanas secība tiek izvēlēta tā, lai nesinhroniskuma intervālu garumiem būtu vienmērīgs sadalījums intervālā [0, T0]. Tāpēc piedāvātā metode ļauj noteikt un ievērot reālo interpolatora pārvades raksturlīkni, kas būtiski vienkāršo interpolatora shēmas tehnisko risinājumu un vienlaicīgi palielina interpolācijas precizitāti mērījumu veikšanai.

http://www.lrpv.gov.lv/sites/default/files/media/vestnesis/20110520.pdf