LR patents Nr. 14641 “Komparatora tipa stroboskopiskais pārveidotājs”. Izgudrotāji: K.Krūmiņš, E.Beiners, V.Pētersons. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts. Publicēts 20.02.2013.

Izgudrojums attiecas uz mērīšanas tehniku, un to var izmantot elektrisko signālu stroboskopiskai pārveidošanai. Izgudrojuma mērķis ir uzlabot komparatora tipa stroboskopiskā pārveidotāja, kas būvēts uz strobējamu komparatoru bāzes, ekspluatācijas īpašības un panākt pārveidotāja „nulles’” līmeņa nemainību pie pieslēgta vai atslēgta pārveidojamā signāla avota ar patvaļīgu iekšējo pretestību. Šī mērķa sasniegšanai strobējamā komparatora 1 pārveidojamā signāla ieejai 2 ir pieslēgts „nulles” līmeņa nobīdes kompensācijas rezistors 7, kura otrs izvads ir pieslēgts pie līdzsprieguma avota 8, kura spriegums ir ieregulēts tāds, ka, pieslēdzot un atslēdzot pārveidojamā signāla avotu ar patvaļīgu iekšējo pretestību, „nulles” līmenis pārveidotāja izejā nemainās.

http://www.lrpv.gov.lv/sites/default/files/media/vestnesis/20130220.pdf