LR patents Nr. 14764 “Precīzu mērītāju gadījuma kļūdu novērtēšanas metode”. Izgudrotāji: V.Bespaļko, J.Buls, A.Ribakovs, A.Skaģeris. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts. Publicēts 20.11.2013.

Izgudrojums attiecas uz mēraparatūras metroloģiju, tanī skaitā uz mērītāju gadījumu kļūdu novērtēšanu. Piedāvātā metode paredz nemainīga testsignāla daudzkārtēju mērīšanu un iegūto mērīšanas rezultātu statistisko apstrādi, kas ietver sekojošas operācijas:

– katrā i-tajā mērīšanas ciklā testsignālu vienlaicīgi mēra divi mērītāji A un B, un iegūtie mērījumu rezultāti AI un BI tiek saglabāti atmiņā;

– mērīšanas cikli daudzkārt ( n reizes) tiek atkārtoti, kā rezultātā tiek izveidoti mērījumu rezultātu masīvi

{AI}n i=1 , {Bi} n i=1 ;

– no šiem mērījumu datu masīviem tiek Izrēķinātas dispersijas D[A], D[B] un kovariācija cov (A,B);

– katra mērītāja gadījuma kļūdu dispersija D[a] un D[b] tiek novērtēta, izmantojot formulas:

D[a] = D[A]- cov (A,B),

D[b] = D[B]- cov (A,B).

Piedāvātā metode, tāpat kā zināmā „three-cornered hat” metode, der precīzas mēraparatūras testēšanai. Metodes realizācija ir vienkāršāka, salīdzinot ar zināmo metodi, kuras izmantošanai ir nepieciešami trīs mērītāji, bet piedāvātās metodes realizācijai ir vajadzīgi tikai divi mērītāji.

http://www.lrpv.gov.lv/sites/default/files/20131120.pdf