LR Patents Nr. 14802. “Sakrišanas shēma ar ieejas impulsa selektoru”. Izgudrotāji: V.Bespaļko, A.Skaģeris, V.Vedins Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts. Publicēts 20.01.2014.

Piedāvātā sakrišanas shēma ar ieejas impulsa selektoru var tikt izmantota derīgā signāla izdalīšanai no signāla un trokšņu maisījuma, balstoties uz signālu vienlaicīgas parādīšanās kritēriju vairāku devēju izejās. Atšķirībā no zināmajām sakrišanas shēmām piedāvātajai shēmai ir paplašinātas funkcionālās iespējas, jo, pateicoties analogajai aizkavei un analogajam slēdzim, shēmas izejā vienlaicīgi nokļūst devēju impulsi, kuru forma un amplitūda saglabājas. Tāda funkciju paplašināšana ir lietderīga gadījumos, kad laikā sakritušajiem devēju Impulsiem informatīvi ir arī citi šo impulsu parametri, piemēram forma un amplitūda. Bez tam piedāvātās sakrišanas shēmas izšķiršanas laiks nav atkarīgs no ieejas impulsu garuma, un tas padara impulsu sakrišanas reģistrāciju efektīgāku. Piedāvātā sakrišanas shēma ar ieejas impulsa selektoru tika pārbaudīta mākslīgo Zemes pavadoņu impulsu lāzerlokācijas eksperimentos un nodrošināja iespēju veikt lāzerlokāciju dienas laikā. Pie tam, ar mērķi precizēt izmērīto attālumu līdz pavadonim, tika saglabāta iespēja reģistrēt fotodevēja impulsa amplitūdu.

http://www.lrpv.gov.lv/sites/default/files/20140120.pdf