LR patents Nr. 14881. “Metode un ierīce nolašu skaita samazināšanai līmeņšķērsojuma analogciparu pārveidotājā”. Izgudrotājs: U.Grunde. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts. Publicēts 20.06.2014.

Izgudrojums attiecas uz mērīšanas tehniku un to var izmantot pēkšņu, galīga ilguma nestacionāru signālu pārveidošanai ciparu formā. Ierīcē ir realizēta pilnveidotā nevienmērīgas diskretizācijas metode, kurā izmanto signālu līmeņšķērsojuma nolases un kuras būtība ir izdalīt un izslēgt no pārveidojamā signāla nolasēm trokšņa izsauktās signāla fluktuāciju nolases un tādējādi samazināt kopējo nolašu skaitu. Šā mērķa sasniegšanai ierīcē ir izmantots tāds līmeņšķērsojuma analogciparu pārveidotāja nolašu īpašību kopums, kas ļauj noteikt trokšņa izraisītās signāla fluktuāciju nolases. Nolašu skaita samazināšana ir nodrošināta, atlasot secīgu nemainīgu līmeņšķērsojumu nolases pēc uzdotajiem kritērijiem un analizējot līmeņšķērsojuma nolašu izmaiņu dinamiku. Piedāvātās iekārtas blokshēma ir attēlota 1. zīm. Tā sastāv no: pārveidojamā signāla ieejas (1); līmeņšķērsojuma analogciparu pārveidotāja (2); līmeņšķērsojuma notikuma pazīmes izejas (3), FIFO atmiņas (4); analīzes un vadības bloka (5); pazīmju analīzes un vadības bloka signāla izejas (6) rezultāta reģistra vadībai; pazīmju analīzes un vadības bloka signālu izejām (7) un (8) šķērsojumu skaita skaitītāja vadībai; rezultāta reģistra (9); secīgo viena līmeņa šķērsojumu skaitītāja (10); rezultāta reģistra izejas (11) un secīgo viena līmeņa šķērsojumu skaitītāja izejas (12).

http://www.lrpv.gov.lv/sites/default/files/20140620.pdf