LR patents Nr. 15326. “Analogu signālu paātrināta pārraides metode ar impuls-platuma modulāciju un demodulāciju ar sekojošu filtrēšanu, balstītu uz impulsu platuma-fāzes pārveidojumiem ” Izgudrotāji: V.Bespaļko, I.Bilinskis, J.Buls. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts. Publicēts 20.05.2018.