Piemērotāko radio frekvenču skenera uztvērēja daļu tehnoloģisko risinājumu izpēte sadarbībā ar  SIA „Dati Group”  un saskaņā ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūras izsniegto  29.03.2019. vaučeru Nr. 23 Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta „Tehnoloģijas pārneses programmas” projekta Nr. 1.2.1.2./16/I/001 ietvaros.

Projekta mērķis: veikt rūpnieciskos pētījumus par  piemērotākajiem  radio frekvenču skenera uztvērēja daļu tehnoloģiskajiem risinājumiem, tādējādi nodrošinot tehnoloģijas konkurētspēju salīdzinājumā ar konkurentu ražotāju tehnoloģijām.

Sadarbības partneris: SIA “DATI Group” – viens no vadošajiem informācijas tehnoloģiju uzņēmumiem, kas piedāvā augstas kvalitātes sarežģītu tehnoloģiju risinājumus visā Latvijā.

Elektronikas un datorzinātņu institūta (EDI) un SIA „Dati Group” sadarbības rezultāta tika izstrādāts radio frekvenču skeneris, kas paredzēts radiofrekvenču spektra uzraudzīšanai un radioviļņu izstarojošā avota virziena noteikšanai. EDI veica rūpniecisko pētījumu par skenera uztvērēja daļas tehniskajiem risinājumiem, t.i.,:

  1. Optimālo antenu izpēte un maketu izstrāde.
  2. Antenu novietojuma un dažādu antenu veidu kombinēšanas iespēju izpēte.
  3. Radiofrekvenču uztvērēja bloka shēmtehnisko un aparātprogrammatūras risinājumu izpēte un maketa izstrāde.
  4. Radiofrekvenču starojuma avota atrašanās virziena noteikšana metodikas izstrāde un pārbaude laboratorijas apstākļos.

Iekārta – radio frekvenču skeneris paredzēta radiofrekvenču spektra uzraudzīšanai un radioviļņu izstarojošā avota virziena noteikšanai. Iekārta veidota pēc modulāra principa un sastāv no antenu bloka (iespējamas dažādas konfigurācijas), radio bloka, GPS kompasa moduļa un akumulatoru bloka. Iekārtu var pārnēsāt kā mobilo rokas iekārtu.