Speciāli izstrādātā Bluetooth Low Energy (BLE) bezvadu sensoru tīkla bibliotēka (MATLAB Simulink) ļauj veidot modeļus komunikācijas simulācijai starp vairākām BLE iekārtām, izmantojot fiksēta soļa (1 us) diskrētu risinātāju. Bibliotēkā ir iekļauti šādi bloki:

  • BLE vedējierīce (master device) un sekotājierīce (slave device);
  • sensori;
  • 802.11b interferences avots;
  • pārraides kanāls (troksnis, signāla vājinājums atkarībā no attāluma, interference);
  • diagnostika (baterijas statuss, BER, PER, PRR, iekārtu dažādu signālu monitorings).

BLE modeļu ģenerēšanai var izmantot īpašu MATLAB funkciju, norādot ierīču atrašanās koordinātas, tādējādi ņemot vērā attālumus starp ierīcēm.

Kontaktinformācija:

(+371) 67558110