Kopš 2007.gada 6.janvāra, saskaņā ar Zinātniskās darbības likumā izdarītajiem grozījumiem, EDI ir valsts zinātniskais institūts atvasināta publiska persona.

Institūta darbība pamatojas uz Zinātniskās darbības likumu un Elektronikas un datorzinātņu institūta nolikumu. Institūta lemējorgāns ir zinātniskā padome, kura vispārējās administratīvās vadības īstenošanai ievēl institūta direktoru.

Elektronikas un datorzinātņu institūts atrodas Izglītības un zinātnes ministra pārraudzībā.