EDI IoT izstrādes un testēšanas vide

  • EDI radīts BST prototipēšanas tīks: EDIMote
  • EDI radīts BST operētāj sistēma: MansOS
  • EDI radīts BST programmēšanas valoda: SEAL-blocky
  • EDI radīts 100 mezglu liela izmēra BST/IoT izstrādes un testēšanas testa gultne: EDI TestBed

Pielietojumi: tiltu, ēku, vides, transporta, cilvēku, industriālo iekārtu, u.c. monitorings