UWB radara sensors

  • Bezkontakta ledus biezuma mērīšana
  • Kustību detektēšana caur sienām
  • Dzīves pazīmju bezkontakta uzraudzība
  • Ceļu diagnostika
  • Cauruļvadu un citu pazemes objektu diagnostika.
  • Ēku diagnostika (armatūras kartēšana, u.c.)