17. maijā 2023.g. Elektronikas un datorzinātņu institūta (EDI)  telpās Dzērbenes ielā 14 notika Latvijas Zinātņu Akadēmijas Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas izbraukuma sēde.  Nodaļa apvieno 111 LZA locekļus, tai skaitā 40 īstenos locekļus, 2 goda locekļus, 31 ārzemju locekli, 38 korespondētājlocekļus.

EDI direktors Dr.  Modris Greitans , kurš ir LZA akadēmiķis un Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas  padomes loceklis, sniedza ieskatu par EDI panākumiem jauno tehnoloģiju radīšanā un par sadarbību ar Latvijas un ārzemju partneriem. Iztirzāja dažādas sadarbības, apmācību, zinātnisko konsultāciju  iespējas, ko sniedz instiūts.

Dr.sc.comp. Modris Greitāns vairāk iedziļinājās EDGE AI projekta izklāstā. Projektā piedalās 44 partneri no dažadām valstīm.

Šī projekta ietvaros, EDI vadīs mobilitātes vērtību ķēdi (VC4 mobility) un divus šīs vērtību ķēdes demonstratorus VCD4.1 – “Kognitīvo mobilo multi-aģentu platforma” un VCD4.2 – “Ceļa apstākļu uztveres vienības”.

Dr.sc.comp. Modris Greitāns izskaidroja arī par Horizon2020 projekta “Mākslīgais intelekts industrijas digitalizēšanai (AI4DI)” īstenošanu un ka EDI zinātnieki ir radījuši industriālās robotikas risinājumu, kurš spēj uztvert un interpretēt apkārtējo vidi, kā arī mijiedarboties ar objektiem un cilvēkiem tajā.

Virkne projektu vadītāju iepazīstināja auditoriju ar saviem galvenajiem projektiem, izskaidroja innovatīvās tehnoloģijas un atbildēja uz jautājumiem.

Oskars Teikmanis izskaidroja Piektās paaudzes (5G) savienotās un automatizētās mobilitātes ES pārrobežu izmēģinājumi (5G Routes) projekt, kura mērķis ir 5G komunikācijas risinājumu izstrādāšana kooperatīvās satiksmes, loģistikas un pasažieru izklaides pielietojumam.

Dr. sc. comp Atis Elsts pastāstīja par projektu PRAESIIDIUM,  kura mērķis ir izstrādāt rīku, kura mērķis ir nodrošināt indivīda prediabētiskā riska reāllaika prognozi. Prognozēšanas algoritms būs balstīts uz uz fiziku balstītas mašīnmācīšanās pieeju.

Pētnieks Mg. sc. comp. Jānis Judvaitis paskaidroja par projektu „Atvērts viena soļa DBL risinājums (openDBL)”. 

Projekta ietvaros EDI pēta un izstrādā Lietu interneta platformu, kas apstrādājot lielu datu apjomu (enerģijas patēriņš, ārējā un iekšējā temperatūra, cilvēku skaits, u.c.) spēs saprast cilvēku uzvedību un tendences ēkā un sniegtu ieteikumus kā samazināt enerģijas patēriņu. Lai to panāktu, ir plānots izmantot EDI liela mēroga 100+ mezglu lietu interneta testa gultni.

Pētnieks Krišjānis Nesenbergs iepazīstināja ar EDI pētījumiem drošības un privātuma jomās, t.sk. projektā Wearsec un EMI-CUBE.

Vadošais pētnieks Dr. sc. ing. Roberts Kadiķis iepazīstināja ar projektu „Orgānu uz čipa kultivēšana ar mākslīgā intelekta metodēm personalizētas medicīnas nolūkos”. (AimOOC). Tā mērķis ir piemērot mašīnmācīšanās (ML) mikrofluidikai, pamatojoties uz atstarotās gaismas mikroskopiju, TEER (Trans Epithelial Electric Resistance) un O2 biosensoru datiem reālā laikā, lai OOC platformā audzētu dažādas šūnu kultūras, ieskaitot arī tās, kas iegūtas no pacientu paraugiem.

Pasākuma otrajā daļā Latvijas Zinātņu Akadēmijas Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas izbraukuma sēdes dalībnieki tika klātienē iepazīstināti ar vienu no LZA par 2022.gada nozīmīgākiem sasniegumiem atzīto “Viedais robots ar attīstītām redzes, jušanas un cilvēka žestu saprašanas spējām”, ko ir radījuši LZA īstenais loceklis Dr.sc.comp. M. Greitāns, Mg.sc.ing. J. Ārents, Mg.sc.comp. P. Račinskis (Elektronikas un datorzinātņu institūts (EDI)) kopā ar B. Debaillie (IMEC, Beļģija), P. Kostka (Drēzdenes tehniskā universitāte, Vācija) un B. Lesser (Virtual Vehicle Research GmbH, Austrija).

Papildus demonstrētam sasniegumam dalībnieki tika iepazīstināti arī ar institūta nākotnes plāniem robotikas pētījumu tematikā.