Iznomā ēkas kadastra apzīmējums 0100 092 0440 007, telpu grupu  6,9,10 

Telpu kopējā platība – 176.3 m2;

Nomas maksa – 476.01 EUR/mēn (2.70 EUR/m2), bez PVN;

Nomas līguma termiņš – 1 (viens) gads;

Papildus maksājumi – nekustamā īpašuma nodoklis un patērētā elektroenerģija.

Izsoles veids – mutiska.

Pieteikšanās līdz 2021. gada 23. decembrim pl.14.00 Dzērbenes ielā 14,
Rīgā, 2. stāvā, A korpusā 1. kab. (direkcija

“Izsoles rezultāts – Tiesības nomāt telpu grupu 6.9.10 ieguvusi SIA “ADM Solutions” –  Reģ. Nr. 40203138841″ – līgums nav noslēgts.