Elektronikas un datorzinātņu institūts izsludina rakstisku izsoli ar augšupejošu soli šāda intelektuālā īpašuma atsavināšanai:

Projekta 1.1.1.1/20/A/076 “Tehnoloģija notikumu plūsmas augstas precizitātes laika-amplitūdas analīzei (TIME-AMP)” zinātība, autortiesības un ar to saistītās tiesības.

Pieteikumi jāiesniedz Elektronikas un datorzinātņu institūtā, Dzērbenes ielā 14, Rīgā, 2. stāvā direkcijā darba dienās laikā no plkst. 08.30 līdz 17.00, aizzīmogotā aploksnē ar norādi: “Pieteikums dalībai izsolē par tehnoloģijas “Kombinētā laika amplitūdas mērīšanas sistēma” intelektuālo īpašumu” līdz 2023. gada 2. oktobrim plkst. 13.00. Vai arī pieteikums ir iesniedzams elektroniskā dokumenta formā, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu līdz 2023. gada 2. oktobrim  plkst. 13.00 un sūtot uz e-pasta adresi info@edi.lv no 2023. gada 2. oktobra plkst.  13.00 līdz 2023. gada 2. oktobra 15.00.

Papildu informāciju par izsolāmo intelektuālo īpašumu iespējams iegūt rakstot uz info@edi.lv.

Izsoles nolikumu, kas ietver izsoles pieteikumu, intelektuālā īpašuma uzskaitījumu un atsavināšanas līguma projektu, kā arī tehnoloģijas īsu izklāstu skatīt šeit.  Intelektuālā īpašuma izsoles sākumcena ir 230 000,00 EUR, neskaitot pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiek ar augšupejošu soli. Par uzvarētāju tiks atzīts pretendents, kura piedāvātā cena būs visaugstākā. Pieteikumu atvēršanas laiks un vieta: Elektronikas un datorzinātņu institūts, Dzērbenes ielā 14, A auditorijā, Rīgā, 2023. gada 2. oktobrī plkst. 15.01.


REZULTĀTI:
02.10.2023. izsole noslēgusies bez rezultātiem.