Elektronikas un datorzinātņu institūts izsludina rakstisku izsoli ar augšupejošu soli šāda intelektuālā īpašuma licencēšanai:
Projekta (KC-PI-2020/12) “Silīcija intelektuālā īpašuma izstrādes nams (SilHouse)” zinātības, autortiesību un ar to saistītās tiesības.

Pieteikumi jāiesniedz Elektronikas un datorzinātņu institūtā, Dzērbenes ielā 14, Rīgā, 2. stāvā direkcijā darba dienās laikā no plkst. 08.30 līdz 17.00, aizzīmogotā aploksnē ar norādi: “Pieteikums dalībai izsolē par tehnoloģijas “Silīcija intelektuālā īpašuma izstrādes nams (SilHouse) intelektuālo īpašumu” līdz 2022. gada 16. septembrim plkst. 13:00. Vai arī pieteikums ir iesniedzams elektroniskā dokumenta formā, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu līdz 2022. gada 16. septembrim plkst. 13:00 un sūtot uz epasta adresi info@edi.lv no 2022. gada 16. septembrim plkst. 13:00 līdz 15:00.

Papildus informāciju par izsolāmo intelektuālo īpašumu iespējams iegūt rakstot uz info@edi.lv.

Izsoles nolikumu, kas ietver izsoles pieteikumu, intelektuālā īpašuma uzskaitījumu un atsavināšanas līguma projektu, kā arī tehnoloģijas īsu izklāstu skatīt šeit.

Intelektuālā īpašuma izsoles sākumcena ir 225 000,00 EUR, neskaitot pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiek ar augšupejošu soli. Par uzvarētāju tiks atzīts pretendents, kura piedāvātā cena būs visaugstākā. Pieteikumu atvēršanas laiks un vieta: Elektronikas un datorzinātņu institūts, Dzērbenes ielā 14, A auditorijā, Rīgā, 2022. gada 16. septembrī plkst. 15:01.

 


REZULTĀTI:
16.09.2022. izsole noslēgusies bez rezultātiem.