Projektā “UPIRS” (KC-PI-2017/26) radītās tehnoloģijas “Ultra platjoslas impulsu radara sensora izstrādes komplekts” zinātība un ar to saistītās tiesības.

Pieteikumi intelektuālā īpašuma atsavināšanai jāiesniedz Elektronikas un datorzinātņu institūtā, Dzērbenes ielā 14, Rīgā, 2. stāvā direkcijā darba dienās laikā no plkst. 08.30 līdz 17.00, aizzīmogotā aploksnē ar norādi: “Pieteikums rakstiskai izsolei par intelektuāla īpašuma tehnoloģijas “UPIRS” atsavināšanu” līdz 2021. gada 12. maijam plkst. 13:00, vai arī pieteikums ir iesniedzams elektroniskā dokumenta formā, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu līdz 2021. gada 12. maija plkst. 13:00 un sūtot uz epasta adresi info@edi.lv no 2021. gada 12. maija plkst. 13:01 līdz tās pašas dienas plkst. 15:00.

Papildus informāciju par izsolāmo intelektuālo īpašumu iespējams iegūt rakstot uz info@edi.lv

Izsoles nolikumu, kas ietver izsoles pieteikumu, intelektuālā īpašuma uzskaitījumu un atsavināšanas līguma projektu, kā arī tehnoloģijas īsu izklāstu skatīt šeit.

Intelektuālā īpašuma izsoles sākumcena 257 000,00 EUR, neskaitot pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiek ar lejupejošu soli.

Par uzvarētāju tiks atzīts pretendents, kura piedāvātā cena būs visaugstākā, bet ne zemāka par izsoles komisijas noteikto izsolāmā objekta slepeno cenu. Pieteikumu atvēršanas laiks un vieta: Elektronikas un datorzinātņu institūtā, Dzērbenes ielā 14, A auditorijā, Rīgā, 2021. gada 12. maijā plkst. 15:01.

 


REZULTĀTI:
12.05.2021. izsole noslēgusies bez rezultātiem.