Elektronikas un datorzinātņu institūts izsludina rakstisku izsoli ar lejuppejošu soli šāda intelektuālā īpašuma licencēšanai:

Projekta (KC-PI-2020/58) “Industriāli inerciālais bezvadu sensors (IIBS)” zinātības, autortiesību un ar to saistītās tiesības.

Pieteikumi jāiesniedz Elektronikas un datorzinātņu institūtā, Dzērbenes ielā 14, Rīgā, 2. stāvā direkcijā darba dienās laikā no plkst. 08.30 līdz 17.00, aizzīmogotā aploksnē ar norādi: “Pieteikums dalībai izsolē par tehnoloģijas “Industriāli inerciālais bezvadu sensors (IIBS) intelektuālo īpašumi” līdz 2022. gada 7.oktobrim plkst. 13:00. Vai arī pieteikums ir iesniedzams elektroniskā dokumenta formā, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu līdz 2022. gada 7.oktobrim  plkst. 13:00 un sūtot uz e-pasta adresi info@edi.lv līdz 2022. gada 7.oktobrim plkst. 13:00 līdz 15:00.

Papildus informāciju par izsolāmo intelektuālo īpašumu iespējams iegūt rakstot uz info@edi.lv.

Izsoles nolikumu, kas ietver izsoles pieteikumu, intelektuālā īpašuma uzskaitījumu un atsavināšanas līguma projektu, kā arī tehnoloģijas īsu izklāstu skatīt šeit.

Intelektuālā īpašuma izsoles sākumcena ir 210 000,00 EUR, neskaitot pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiek ar alejupejošu soli. Par uzvarētāju tiks atzīts pretendents, kura piedāvātā cena būs visaugstākā. Pieteikumu atvēršanas laiks un vieta: Elektronikas un datorzinātņu institūts, Dzērbenes ielā 14, A auditorijā, Rīgā, 2022. gada 7. oktobrī plkst. 15:01.

 

REZULTĀTI:
07.10.2022. izsole noslēgusies bez rezultātiem.