EDI testa vide TestBed sastāv no 100+ sensoru mezgliem, tā ir neviendabīga lietu interneta un bezvadu sensoru tīklu testa vide, kas izvietota 7 stāvu ēkā, sensoru mezgli atrodas gan telpās, gan ārpus tām. EDI testa vide domāta lietu interneta un bezvadu sensoru tīklu risinājumu testēšanai un validēšanai. Papildus ir pieejami 50 mobilas testa stacijas, kuras iespējams novietot mērķa vidē, piemēram rūpnīcā vai automašīnā.

https://www.edi.lv/viedie-sensori-un-lietu-internets/edi-testa-videtestbed/