EDI teritorija tika izveidota viedo transporta sistēmu testgultne, kas ļauj testēt autonomo transportu kontrolētā vidē. Testgultne sastāv no horizontāla ceļa apzīmējumiem, vertikāla ceļa apzīmējumiem (ceļa zīmēm), regulējama krustojuma ar 3 luksoforu sekcijām un SWARCO kontrolieri (sadarbībā ar SIA Lucidus), kā arī EDI izveidoto drošu V2X staciju (https://www.edi.lv/solutions/v2x-komunikaciju-iekarta/).

ITS testgultnes plānojums: