EDI teritorija tika izvēdītā Intelektuālo transport sistēmu testgultne, kas ļauj testēt autonomo transport kontrolētā vidē. Testgultne sastāv no horizontāla ceļa apzīmējumiem, vertikāla ceļa apzīmējumiem (ceļa zimēm), regulējama krustojuma ar 3 luksoforu sekcijām un SWARCO kontrolieri (sadarbībā ar SIA Lucidus) un EDI izveidoto drošu V2X staciju (https://www.edi.lv/solutions/v2x-komunikaciju-iekarta/)

ITS testgultnes plānojums